Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Khuyến mại tháng 3-2014


Khuyễn mại mùa cưới 2014 giảm giá 50% cho dịch vụ trọn gói.

TẶNG THÊM BÌA MEKA TRÀN TRANG + ALBUM NHỎ CẦM TAY TRỊ GIÁ :  600.000.đ

TRỌN GÓI TIẾC KIỆM : 4.300.000.đ giảm 50% còn 2.150.000.đ

- 01 Album 20x20 
- 02 Ảnh phóng to 50x75 ép gỗ
- 01 BÌA ALBUM MEKA TRÀN TRANG THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT*
- 01 Ảnh để bàn ép gỗ
-01 Túi đựng Album
*Phần khuyến mại tặng thêm (không được trừ tiền)
- 01 Váy mặc ngày cưới tùy chọn
-  Áo dài cô dâu + Áo dài đỡ lễ ngày ăn hỏi 
- Trang điểm miễn phí ngày cưới ( tại cửa hàng )
- 02 Đĩa nhạc DVD ảnh động
- Copy toàn bộ file ảnh gốc

Khi chụp cô dâu được thay 3 > 5  váy hoặc  Váy dài + Váy ngắn + áo dài+ áo đôi + 2 véc.


TRỌN GÓI I : 6.700.000.đ giảm 50% còn 3.350.000.đ

- 01 Album 25x25 
- 03 Ảnh phóng to 50x75 ép gỗ hoặc 02 Ảnh 60x90 ép gỗ
- 01 BÌA ALBUM MEKA TRÀN TRANG THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT*
- 01 Album bỏ túi (10x10)
-01 Túi đựng Album
*Phần khuyến mại tặng thêm (không được trừ tiền)
- 01 Váy mặc ngày cưới tùy chọn
-  Áo dài cô dâu + Áo dài đỡ lễ ngày ăn hỏi 
- Trang điểm miễn phí ngày cưới ( tại cửa hàng )
- 02 Đĩa nhạc DVD ảnh động
- Copy toàn bộ file ảnh gốc

Khi chụp cô dâu được thay 3 > 5 váy hoặc  Váy dài + Váy ngắn + áo dài+ áo đôi + 2 véc.

Khách hàng được miễn phí 7 điểm chụp ngoài trời. 


 Bờ Hồ + KS Metropol + Vườn Hoa Con Cóc + Nhà Hát Lớn + Vườn hoa Nhật Tân + Vườn Đào Nhật Tân + ( KS Intercon + Chùa Kim Liên hoặc Tràng Tiền Plaza ) 
(Cửa hàng có xe đưa đón + Phí mua vé vào địa điểm chụp, khách hàng không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào khác)


TRỌN GÓI II : 7.800.000.đ giảm 50% còn 3.900.000.đ

- 01 Album 30x30 
- 01 BÌA ALBUM MEKA TRÀN TRANG THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT*
- 01 Album bỏ túi (10x10)
- 03 Ảnh phóng to 50x75 ép gỗ hoặc 2 Ảnh phóng 60x90 ép gỗ.
- 01 Túi đựng Album
*Phần khuyến mại tặng thêm (không được trừ tiền)
- 01 Váy mặc ngày cưới tùy chọn
- Áo dài cô dâu + Áo dài đỡ lễ ngày ăn hỏi
- Trang điểm miễn phí ngày cưới ( tại cửa hàng )
- 02 Đĩa nhạc DVD ảnh động
- Copy toàn bộ file ảnh gốc

Khi chụp cô dâu được thay 3 > 5 váy hoặc  váy dài + vày ngắn + 1 áo dài + áo đôi + 2 véc chú rể

Khách hàng được miễn phí 7 điểm chụp ngoài trời. 


 Bờ Hồ + KS Metropol + Vườn Hoa Con Cóc + Nhà Hát Lớn + Vườn hoa Nhật Tân + Vườn Đào Nhật Tân + ( KS Intercon + Chùa Kim Liên hoặc Tràng Tiền Plaza ) 
  
(Cửa hàng có xe đưa đón + Phí mua vé vào địa điểm chụp, khách hàng không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào khác)

TRỌN GÓI III : 8.400.000.đ giảm 50% còn 4.200.000.đ

- 01 Album 25x38 
- 01 BÌA ALBUM MEKA TRÀN TRANG THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT*
- 01 Album bỏ túi (10x15)
- 03 Ảnh phóng to 50x75 ép gỗ hoặc 02 Ảnh 60x90 ép gỗ
- 01 Túi đựng Album
*Phần khuyến mại tặng thêm (không được trừ tiền)
- 01 Váy mặc ngày cưới tùy chọn 
- Áo dài cô dâu + Áo dài đỡ lễ ngày ăn hỏi
- Trang điểm miễn phí ngày cưới ( tại cửa hàng )
- 02 Đĩa nhạc DVD ảnh động
- Copy toàn bộ file ảnh gốc

Khi chụp cô dâu được thay 3 > 5 váy hoặc Váy dài + Váy ngắn +  áo dài + áo đôi + 2 véc chú rể

Khách hàng được miễn phí 7 điểm chụp ngoài trời. 


Bờ Hồ + KS Metropol + Vườn Hoa Con Cóc + Nhà Hát Lớn + Vườn hoa Nhật Tân + Vườn Đào Nhật Tân + ( KS Intercon + Chùa Kim Liên hoặc Tràng Tiền Plaza ) 
  
(Cửa hàng có xe đưa đón + Phí mua vé vào địa điểm chụp, khách hàng không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào khác)


TRỌN GÓI IV : 10.800.000.đ giảm 50% còn 5.400.000.đ

- 01 Album 30x35 
- 01 BÌA ALBUM  MEKA TRÀN TRANG THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT*
- 01 Album bỏ túi (10x12)
- 03 Ảnh phóng to 50x75 ép gỗ hoặc 02 Ảnh 60x90 ép gỗ
- 01 Túi đựng Album
*Phần khuyến mại tặng thêm (không được trừ tiền)
- 01 Váy mặc ngày cưới tùy chọn
- Áo dài cô dâu + Áo dài đỡ lễ ngày ăn hỏi
- Trang điểm miễn phí ngày cưới ( tại cửa hàng )
- 02 Đĩa nhạc DVD ảnh động
- Copy toàn bộ file ảnh gốc

Khi chụp cô dâu được thay 3 > 5 váy hoặc Váy dài + Váy ngắn + áo dài + áo đôi + 2 véc chú rể

Khách hàng được miễn phí 7 điểm chụp ngoài trời. 


 Bờ Hồ + KS Metropol + Vườn Hoa Con Cóc + Nhà Hát Lớn + Vườn hoa Nhật Tân + Vườn Đào Nhật Tân + KS Intercon + Chùa Kim Liên hoặc Tràng Tiền Plaza ) 
(Cửa hàng có xe đưa đón + Phí mua vé vào địa điểm chụp, khách hàng không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào khác)


TRỌN GÓI V : 11.800.000.đ giảm 50% còn 5.900.000.đ

- 01 Album 35x35 
- 01 BÌA ALBUM MEKA TRÀN TRANG THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT*
- 01 Album bỏ túi (10x10)
- 03 Ảnh phóng to 60x90 ép gỗ hoặc 02 Ảnh 70x110 ép gỗ
- 01 Túi đựng Album
*Phần khuyến mại tặng thêm (không được trừ tiền)
- 01 Váy mặc ngày cưới tùy chọn hoặc " theo số đo của cô dâu "
- Áo dài cô dâu + Áo dài đỡ lễ ngày ăn hỏi
- Trang điểm miễn phí ngày cưới ( tại cửa hàng )
- 02 Đĩa nhạc DVD ảnh động
- Copy toàn bộ file ảnh gốc

Khi chụp cô dâu được thay 3 > 5 váy hoặc Váy dài + Váy ngắn + áo dài + áo đôi + 2 véc chú rể

Khách hàng được miễn phí 7 điểm chụp ngoài trời. 


 Bờ Hồ + KS Metropol + Vườn Hoa Con Cóc + Nhà Hát Lớn + Vườn hoa Nhật Tân + Vườn Đào Nhật Tân + ( KS Intercon + Chùa Kim Liên hoặc Tràng Tiền Plaza ) 
(Cửa hàng có xe đưa đón + Phí mua vé vào địa điểm chụp, khách hàng không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào khác)TRỌN GÓI VI : 13.200.000.đ giảm 50% còn 6.600.000.đ

- 01 Album 30x45 
- 01 BÌA ALBUM MEKA TRÀN TRANG THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT*
- 01 Album bỏ túi (10x15)
- 03 Ảnh phóng to 60x90 ép gỗ hoặc 02 Ảnh 70x110 ép gỗ
- 01 Túi đựng Album
*Phần khuyến mại tặng thêm (không được trừ tiền)
- 01 Váy mặc ngày cưới tùy chọn hoặc " theo số đo của cô dâu "
- Áo dài cô dâu + Áo dài đỡ lễ ngày ăn hỏi
- Trang điểm miễn phí ngày cưới ( tại cửa hàng )
- 02 Đĩa nhạc DVD ảnh động
- Copy toàn bộ file ảnh gốc

Khi chụp cô dâu được thay 3 > 5 váy hoặc Váy dài + Váy ngắn + áo dài + áo đôi + 2 véc chú rể

Khách hàng được miễn phí 7 điểm chụp ngoài trời. 


 Bờ Hồ + KS Metropol + Vườn Hoa Con Cóc + Nhà Hát Lớn + Vườn hoa Nhật Tân + Vườn Đào Nhật Tân + ( KS Intercon + Chùa Kim Liên hoặc Tràng Tiền Plaza ) 

(Cửa hàng có xe đưa đón + Phí mua vé vào địa điểm chụp, khách hàng không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào khác)


Thời gian từ : 1/ 3/ 2014 đến 30/ 3/ 2014

Liên hệ : 402 Khương Đình ( gần kim giang ), Thanh Xuân, HN

Hotline : 090.449.6336 – 09.1441.2930